Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Duomenų valdytojas MB „Vonios istorijos“ (kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas 306063195, adresas Vandžiogalos pl. 104-33, Domeikavos k., Kauno raj., el. paštas info@bathstories.lt) (toliau – Bendrovė) saugo savo klientų (pirkėjų) bei Bendrovės elektroninės parduotuvės www.bathstories.lt (toliau – e-parduotuvė) lankytojų/naršytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius duomenų apsaugos standartus.

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų priežiūros institucijų nurodymų bei rekomendacijų.  

Jei Jums kiltų su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų/nusiskundimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus šiuo el. paštu info@bathstories.lt.

Kam taikoma privatumo politika

Ši privatumo politika yra taikoma Bendrovės teikiamoms prekių užsakymo bei pirkimo internetu per Bendrovės e-parduotuvę paslaugoms, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Bendrovės klientas ir/ar e-parduotuvės lankytojas naudoja apsilankymui e-parduotuvėje. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Pagrindinės privatumo politikos sąvokos

Duomenų valdytojas – MB „Vonios istorijos“.

Duomenų valdytojo valdomas tinklalapis (e-parduotuvė) – www.bathstories.lt.

Paslaugos – visos Duomenų valdytojo teikiamos paslaugos, susijusios su prekių prekyba internetu per Bendrovės e-parduotuvę.

Elektroninė parduotuvė – MB „Vonios istorijos“ elektroninė parduotuvė interneto adresu www.bathstories.lt. 

Kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome

Užsakymo suformavimo, prekių pirkimo ir pristatymo arba naudojant paštomato paslaugas tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, telefono numeris bei el. pašto adresas.  

Užsakymo suformavimo, prekių pirkimo ir pristatymo, naudojant kurjerių paslaugas, tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, telefono numeris, adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis bei el. pašto adresas.

Lankytojui prisijungus ar apsilankius Bendrovės e-parduotuvėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija.

Kaip mes gauname Jūsų duomenis ir kaip juos tvarkome

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs mums apie save pateikiate tada, kai vykdote užsakymą bei pirkimą mūsų e-parduotuvėje ir įtraukiate papildomus duomenis apsipirkimo e-parduotuvėje tikslais, taip pat norėdami su mumis susisiekti per nurodytus Bendrovės kontaktinius duomenis ar gauti mūsų pasiūlymus.

 • Jums pateikiant mums duomenis per mūsų e-parduotuvę;
 • Sudarant pirkimo sutartis;
 • Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės Bendrovės nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • Kai Jūs suvedate savo asmens duomenis į e-parduotuvę;
 • Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;
 • Kai sutinkate gauti mūsų pasiūlymus;
 • Ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.

Teisėto tvarkymo pagrindai:

 • Sutartis (pirkimo/kita);
 • Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas ir t.t.);
 • Sutikimas (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais).

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko (naudoja) Jūsų asmens duomenis 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo momento arba iki sutikimo atšaukimo bei neaktyviai saugo archyvuose 1 (vienerius) metus po sutikimo naudojimo termino pasibaigimo.

Kam atskleidžiami Jūsų duomenys

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų skaičiui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:

 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Tiesioginė rinkodara

Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas) yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums išreiškus sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais e-parduotuvėje, t. y. pateikus savo el. pašto adresą Prenumeratos laukelyje.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais.

Kokius slapukus ir įskiepius naudojame?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis e-parduotuvėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek e-parduotuvę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek mūsų teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.

E-parduotuvėje naudojami slapukai:

         
Slapuko pavadinimas Slapuko kategorija Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
tk_ai Našumo slapukai Išsaugo atsitiktinai sugeneruotą anoniminį ID. Tai naudojama tik administratoriaus srityje ir naudojama bendram analizės stebėjimui. Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
_ga Našumo slapukai Identifikuoja unikalius vartotojus. Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu. 2 metai Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
_gat_gtag Funkcionalumo slapukas (Būtinieji slapukai) Riboja užklausos normas – riboja duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse. Apsilankymo metu 2 minutes
_gid Našumo slapukai Slapukas naudojamas vartotojams atskirti. Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu. 1 diena Vartotojo naršymo įpročius/kelią.

E-parduotuvėje naudojami įskiepiai:

Įskiepio pavadinimas Įskiepio aprašymas
Cookie Notice Skirtas pateikti informaciją vartotojui, jog tinklapyje yra naudojami slapukai.
Google Analytics Leidžia nustatyti kaip lankytojai randa ir naudoja mūsų svetainę, taip pat fiksuoja iš kokio miesto ar šalies jungiasi vartotojas, fiksuojama informacija, kokiomis prekėmis vartotojai domisi labiau.
sekmadienio,pirmadienio,antradienio,trečiadienio,ketvirtadienio,penktadienio,šeštadienio
sausio,vasario,kovo,balandžio,gegužės,birželio,liepos,rugpjūčio,rugsėjo,spalio,lapkričio,gruodžio
Prekių krepšelis

Krepšelis tuščias

Sugrįžti į parduotuvę

Pridėti kuponą

Pridėti kuponą